Nieuws over het Sint-Agatha voorplein

04/04/17
De werken lopen op hun einde. De fietssteunen zijn er intussen. Morgen en overmorgen de signalisatiepalen, daarna het waterdoorlatend beton aan de basis van de bomen en tenslotte een grote kuis om plaats te laten voor een volledig nieuw Voorplein.

28/03/17
het verkeer wordt vanaf morgen woensdag heropend (met uitzondering van de Dr Ch. Leemansstraat). Volgende wegen zullen dan opnieuw open zijn; Kortestraat, naar de Kerkstraat, vanuit het Koning Boudewijnplein, via de Grand-Halleuxstraat en voor de kerk.
De snelheid is tot 20 km/u. beperkt.
De aannemer is momenteel bezig met het installeren van de paaltjes, banken, vuilnisbakken, fietssteunen… Daarna gaat hij over tot het asfalteren van de Dr Ch. Leemansstraat en de afwerkingen.

21/03/17
De planning die vorige week aangekondigd werd klopt nog altijd. Deze week wordt o.a. aan de beplantingen besteed. De aannemer De Dender is nu in de Dr Charles Leemansstraat.

14/03/17
Nieuws over het Sint-Agathavoorplein : terwijl Sibelga de laatste privatieve aansluitingen uitvoert, gaat de aannemer De Dender voort met het aanleggen van de verkeersdrempel aan het kruispunt Kortestraat – Kerkstraat – Dr Ch. Leemansstraat. Het planten van de bomen wordt voor deze week bevestigd. De ruwbouw zal eind volgende week af zijn. Daarna volgen de verticale bewegwijzering en het straatmeubilair.

07/03/17
Nieuws over het Sint-Agathavoorplein:
Sibelga werkt verder aan de privatieve aansluitingen volgens de afspraken met de betrokken inwoners.
De aannemer De Dender werkt momenteel aan het kruispunt Kerkstraat – Kortestraat – Dr Ch. Leemansstraat, voor het aanleggen van een verkeersplateau. Dit verkeersplateau vergt hierna een droogperiode tot begin april.
Rond 13 maart zal de toegang van de voertuigen naar de Dr Ch. Leemansstraat (huidig éénrichtingsverkeer) gesloten moeten worden, zodat de aannemer de werken in de Dr Ch. Leemansstraat kan voortzetten.
Vanaf 14 maart voorziet men ook het planten van bomen. Het gaat om volwassen bomen (4 à 5m hoog) die binnenkort in de lente zullen bloeien.

28/02/17
Het aanleggen van de klinkers in de Grand-Halleuxstraat is af. De aannemer De Dender zet voortaan de werken voort aan het kruispunt Kortestraat – Kerkstraat – Dr Ch. Leemansstraat. Hiervoor zal dit kruispunt vanaf donderdag 2 maart voor een approximatieve duur van 10 werkdagen (in functie van de weersomstandigheden) gesloten zijn. De toegang met de wagen vanuit de Koning Albertlaan, via de Kortestraat, zal dan ook tijdelijk niet mogelijk zijn.  Een lokaal éénrichtingsverkeer zal echter in de volgende richting toegelaten worden : Koning Boudewijnplein – Grand-Halleuxstraat – Kerstraat – Dr Ch. Leemansstraat.  Het parkeren in de Grand-Halleuxstraat is momenteel nog niet mogelijk.  De Dender werkt daarna ook verder ter hoogte van het voetpad langs de kerk in de Dr Ch. Leemansstraat.  De onderneming Sibelga gaat verder met de privatieve aansluitingen in de Kerkstraat, en daarna in de Dr Ch. Leemansstraat.
Meer nieuws volgende week.

21/02/17
De werken vorderen goed en het aanleggen van de klinkers in de Grand-Halleuxstraat is bijna rond.
SIBELGA doet voort met de privatieve aansluitingen in de Grand-Halleuxstraat en start volgende week in de Kerkstraat (vanuit het Schweitzerplein). De nieuwe lage spanningskabel wordt nu in de Dr Ch. Leemansstraat geplaatst.
Het aanleggen van klinkers gaat voort in de Kerkstraat en moet in principe eind van de week gedaan zijn.
De werken aan het voorplein gaan vanaf maandag ook voort ter hoogte van het kruispunt Kerstraat / Kortestraat / Ch. Leemansstraat : de werf in dit gedeelte duurt in principe 10 werkdagen.
Vanaf 27 februari zal een lokaal verkeer mogelijk zijn, dit in de volgende richting : Koning Boudewijn – Grand-Halleuxstraat – Kerkstraat – Dr Ch. Leemansstraat.
Het planten van bomen is voor begin maart gepland.

10/02/17
Gezien de werken aan het Sint-Agathavoorplein goed vorderen en om de ploegen die ter plaatse zijn niet te stoppen zal de aannemer de graaf- en funderingswerken in de Kerkstraat tussen het nummer 15 en de Kortestraat reeds starten. De voetpaden blijven echter toegangelijk. Hierdoor zal het aanleggen van de klinkers dat maandag begint over een grotere oppervlakte kunnen gebeuren.

7/02/17
De werken vorderen goed en de planning is onder controle.
De levering van de klinkers is op 13 februari bevestigd. De parkeerzones en de plantenbedden werden in de Grand-Halleuxstraat afgebakend. Het aanleggen van de klinkers start maandag en dit tot einde van de week.
Tegelijkertijd gaan de funderingswerken (aansluitingen, afvoerkanalen, …) in het gedeelte van de Kerkstraat vanuit het Schweitzerplein door. Voor alle activiteiten in de kerk stellen we alles in het werk met de aannemer om een goede verloop van de ceremonieën te verzekeren.
Tenslotte start Sibelga volgende week de elektriciteitswerken (o.a. het plaatsen vaan een nieuwe voedingskabel en privatieve aansluitingen) in de Dr Ch. Leemansstraat tussen nummers 1 en 17.

31/01/17
Zoals vorige week aangekondigd, in afwachting op de « klinkers », gaat de onderneming De Dender door met de graaf- en aanlegwerken in de Grand-Halleuxstraat en is ze intussen in de Kerkstraat (gedeelte tussen de Grand-Halleuxstraat en het Schweitzerplein) gestart .
Het aanleggen van « klinkers » begint in principe op 13 februari.
De onderneming Sibelga, die in het kader van deze werf gecoördineerd is, start rond 14 februari met het aanleggen van kabels, de inschakeling van de netspanning en de privatieve aansluitingen.
Hun tussenkomst betreft ook de Dr Charles Leemansstraat en gebeurt verplicht op de voetpaden en de parkeerzone. Meer details in een volgend verslag.

24/01/17
De werken van fase 1 gaan door en de planning wordt nagevolgd (privatieve aansluitingen, fundering en afbakening van de nieuwe stoepranden). Hierna volgen de verschillende inrichtingen en het aanleggen van de bestratingstegels. Er is een lichte achterstand in de levering van de klinkers doordat de betoncentrales tijdens de vriesperiode gesloten waren. Deze achterstand zal echter in de globale termijn van de werf geïntegreerd worden.
Om de werf niet te vertragen werd in overeenkomst met de aannemer besloten om maandag reeds de grondwerken in de Kerkstraat te starten (gedeelte tussen de Grand-Halleuxstraat en het Schweitzerplein), dit met behoud van de voetpaden. Alle veiligheidsmaatregelen worden getroffen en de toegang tot de handelszaken is verzekerd.
In geval van vragen met betrekking tot deze werf, staat het departement Openbare Werken tot uw beschikking per telefoon (02/563.09.18) of per mail (help.ow@berchem.brussels)

18/01/17
De eerste fase van de werf van het Sint-Agatha voorplein is ondanks de moeilijke weersomstandigheden op maandag 16 januari zoals aangekondigd gestart.
Deze fase betreft in het bijzonder de Grand-Halleuxstraat.
Gedurende deze week gaat het vooral om funderings- en graafwerken.
Alle nodige begeleidingsmaatregelen werden getroffen : installatie van de werf, tijdelijke signalisatie en beschikkingen voor de vrijdagmarkt.
De ingangen van de woningen en handelszaken zijn met antislip-loopbruggen uitgerust.
Net Brussel is over de werf ingelicht. De inwoners zijn verzocht om hun vuilniszakken buiten de werfzone te deponeren.

Gepubliceerd op:
04 april 2017

Meer artikels ?