Concessie nieuwe Groendreefmarkt – oproep tot kandidaten

De Gemeenteraad heeft op 30 maart jl. de raadplegings-, inschrijvings- en aanduidingsmodaliteiten evenals het ontwerp van concessieovereekomst goedgekeurd voor het beheer van een nieuwe wekelijkse “terroir” markt, met als naam de Groendreefmarkt. Deze wekelijkse “terroir” markt zal plaatsvinden op woensdag namiddag op het Kerkplein tussen 14u en 19u.

De concessie van de “terroir” markt wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar.
De kandidaten concessionarissen mogen hun kandidatuur ten laatste op 14 april om 12u bij het gemeentebestuur indienen.

Nodige documenten:
– Aankondiging van concessie : Publicatie concessie
 Raadplegingsmodaliteiten
– Inschrijvingsformulier
 Nieuw reglement betreffende ambulante activiteiten op openbare markten : Reglement openbare markten 2017

Gepubliceerd op:
03 april 2017

Meer artikels ?