Feeback over de laatste Veiligheisrozet campagne van onze Preventiedienst

Zoals eerder aangekondigd liep de “Veiligheidsrozet” campagne 2017 van maandag 15 tot zaterdag 21 mei jl. Bij die campagne, die door de FOD Binnenlandse Zaken in de steigers wordt gezet en waaraan de Preventiedienst van Sint-Agatha-Berchem elk jaar opnieuw haar medewerking verleent, wordt er gecontroleerd dat er rond het cilinderslot van de voordeur een veiligheidsrozet werd aangebracht.

Teams gemeenschapswachten – soms begeleid door de lokale politie – hebben dan ook in die periode jullie voordeur gecontroleerd en een diagnoseflyer in de brievenbus achtergelaten.

Hoewel onze medewerkers een groot deel van de gemeente hebben gecontroleerd, konden niet alle straten en lanen in een week tijd worden gecontroleerd. Straten en lanen die dit jaar niet werden aangedaan, komen echter in 2018 aan de beurt!

In totaal werden 1.869 voordeuren van eengezinswoningen gecontroleerd, waarvan er bij 664 (of 35,5%) problemen werden vastgesteld. De meest voorkomende problemen zijn:

  • Veiligheidsrozetten die langs de buitenzijde werden aangebracht en waarvan de schroeven zichtbaar zijn en dus makkelijk kunnen worden losgeschroefd: 20,5% van de gecontroleerde deuren.
  • Een te grote speling tussen de deur en de lijst waardoor inbrekers er makkelijker een koevoet kunnen tussenwringen: 12,5%.
  • Een slotcilinder die meer dan 2 mm uitsteekt en dus makkelijk kan worden losgerukt, kapotgeslagen of naar binnen geduwd: 10%.

Tevens werden in een aantal appartementsgebouwen 917 flyers voor zelfdiagnose verdeeld waarbij de bewoners werden uitgenodigd om de deur van hun appartement te controleren.

Voor meer informatie kun je steeds terecht bij onze preventieadviseur diefstal, mevrouw Bastiaens op het nummer 02/465.99.15 of via e-mail op volgend adres: sbastiaens@berchem.brussels.

Gepubliceerd op:
12 juni 2017

Meer artikels ?