Offerfeest (Aïd El Kebir)

Voor het eerst in 15 jaar zal het Brussels Gewest geen modulaire slachtvloeren inrichten voor het slachten van schapen ter gelegenheid van Aïd al-Adha (of Aïd el-Kébir). 

Ook de nieuwe regelgeving betreffende het niet-commercieel vervoer van vee is van kracht. Enkel personen in het bezit van een beslagnummer afgeleverd door het FAVV (Sanitel nummer) EN in het bezit van vervoerdocumenten mogen vee transporteren (schapen, geiten, pluimvee, varkens, paarden en runderen).

Dit betekent dat de persoon die zijn dier naar het slachthuis wenst te brengen voor een particuliere slachting zich eerst zal moeten inschrijven als veehouder bij het FAVV (http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/).

Hierna kan de gemeente Sint-Agatha-Berchem, dienst Milieu (leefmilieu@berchem.brussels  – 02/464.04.41) het federaal document voor transport afleveren (« Aangifte particuliere slachting in het slachthuis ») op voorwaarde dat de persoon een beslagnummer heeft bekomen bij het FAVV.

Zonder deze documenten is het transport verboden.

Daarnaast herhalen we dat artikel 116 van het Algemeen Politiereglement de particuliere slachting in de woningen verbiedt:
 « Artikel 116. Behoudens machtiging, is het verboden, zelfs voor een slagerij of voor de uitvoering van een religieus ritueel (…) in een woning over te gaan tot de slachting van dieren. Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal 280 EURO».

 We wensen eveneens te herinneren aan de alternatieven voorgesteld door de Regering (gift aan een liefdadigheidsinstelling, voedsel voor de armen, …).

Gepubliceerd op:
24 augustus 2017

Meer artikels ?