Publicatie “Maison Helman” – Brusselse Maison Helman Céramiques d’art

Wij hebben uw geduld op de proef gesteld maar we kunnen u uiteindelijk dan toch de publicatie “Maison Helman” voorstellen, een realisatie van de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Achtenberg in samenwerking met de bibliotheek.

De tweetalige publicatie telt 96 pagina’s en is uitgevoerd in vierkleurendruk. De auteur, Mario Baeck, schetst in het boek de geschiedenis van Maison Helman Céramique van bij het ontstaan in 1902 tot de sluiting in 1958. Het boek is te koop aan de balie voor de prijs van € 25,00. U kunt het boek ook via de post ontvangen door overschrijving van € 27,00 op rekeningnummer BE35 4255 2010 8137 van de Heemkundige Kring Sint-Achtenberg met vermelding “Helman”.

Het Brusselse Maison Helman Céramiques d’art, ook bekend als Helman Céramique en later als S.A. Helman Ceramic, was vanaf 1902 tot de sluiting in 1958 één van de belangrijkste Belgische producenten van kwalitatief hoogstaande decoratieve tegelpanelen en bouwaardewerk. Gedurende meer dan 50 jaar gaf het sterke impulsen aan de architecturale vernieuwing met een groot aantal toonaangevende realisaties in art nouveau en art deco tot modernisme en expo 58-stijl overal in België en beperkt ook in het buitenland.
De stichter, de in Stavelot geboren architect-landmeter Célestin-Joseph Helman (1863-1929), was al vanaf 1893 betrokken bij de uitbouw van een kwaliteitsvolle Belgische keramische bouwmaterialenindustrie, eerst in Brussel Kuregem, daarna in Hasselt en vervolgens opnieuw in Brussel, eerst in Schaarbeek, daarna in Sint-Agatha-Berchem. In het boek wordt getracht zijn volledige carrière te reconstrueren en de geschiedenis van het door hem gestichte bedrijf samen met de belangrijkste realisaties meer in detail te beschrijven. Daarmee wordt een lacune in de kennis over de Brusselse keramieknijverheid ingevuld.

Mario Baeck is licentiaat Germaanse filologie en doctor in de kunstgeschiedenis. Hij is gespecialiseerd in de toegepaste kunsten uit de 19de en 20ste eeuw, m.n. de art nouveau en de art deco. Het boek steunt op intensief onderzoek door de auteur in het kader van zijn doctoraal proefschrift: BAECK, Mario, De schoonheid van het materiaal. Ontwikkeling van de Belgische industriële tegel (1840-1980) in een Europese context, uitgevoerd aan de Universiteit Gent o.l.v. prof. Dr. Anna Bergmans.

“Maison Helman” is de derde monografie die de Heemkundige Kring uitgeeft in eigen beheer. Ook de vorige publicaties zijn nog verkrijgbaar. “Het vliegveld van Sint-Agatha-Berchem : 100 jaar geleden” kan u nog steeds aankopen in de bibliotheek voor € 12,50 en ook “125 jaar Koninklijke Fanfare Royal De Werkmansvrienden” wordt nog aangeboden aan € 20,00

Hugo De Vreese – Bibliothecaris

Gepubliceerd op:
22 augustus 2017

Meer artikels ?