[HANDEL] Uitzonderlijke opening van de winkels in 2018

In afwijking op de verplichte rustdag in de handel en ambacht heeft het College van Burgemeester en Schepenen besloten om de opening van de winkels (één dag) tijdens volgende periodes toe te laten. Het aantal afwijkingsdagen is vastgelegd op 13 dagen voor 2018, te nemen in de lijst hieronder. Twee afwijkingsdagen mogen ook vrij genomen worden, mits vergunning van de dienst Handel & Festiviteiten.

Gepubliceerd op:
17 november 2017

Meer artikels ?