Veiligheidsmaatregelen omtrent de vogelgriep

Zoals u het al weet, besliste het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, dat vanaf 2 februari, de afschermplicht van vogels en pluimvee gehouden door particulieren of professionelen wordt ingevoerd in gans België.

Wat zijn deze veiligheidsmaatregelen ?

  1. Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  1. Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  1. Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven (professionelen) moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.

Als u dode vogels vindt op dezelfde plaats, én als ze deel uitmaken van dezelfde soort, kan u de vondst melden aan de Dienst Leefmilieu:

leefmilieu@berchem.irisnet.be; 02/464.04.41  of 02/464.04.40

We danken u deze maatregelen na te leven om de veiligheid van ons milieu te bewaren.

Gepubliceerd op:
03 februari 2017

Meer artikels ?