[WEERSOMSTANDIGHEDEN] Sneeuwruimen van de wegen

De gemeente staat in voor het beheer van de voetpaden langs de openbare gebouwen. Maar wat betreft de privé-voetpaden is dit een verplichting van de inwoners van het gebouw.

 

 

 

Enkele tips

  • Maak het voetpad zo snel mogelijk sneeuwvrij en wacht niet te lang om te vermijden dat de sneeuw door voorbijgangers wordt aangestampt: hoe sneller je de sneeuw verwijdert, hoe makkelijker de karwei!
  • Gooi de sneeuw niet op de rijbaan: het kan het verkeer immers alleen maar nog sterker hinderen.
  • Maak de watergreppels en rioolmonden sneeuwvrij: bij dooi vloeit het water dan vlotter weg.
  • Strooi pas zout wanneer het voetpad volledig sneeuwvrij is: je moet minder zout strooien en je krijgt sneller een beter resultaat (de aanbevolen strooihoeveelheid bedraagt 25 g per m²).

Wat zijn jouw plichten? déneigement

Het Algemeen Politiereglement (APR) stelt het duidelijk in volgende artikelen:

Artikel 21.
§1.   De voetpaden en bermen van al dan niet bewoon de gebouwen dienen te worden onderhouden en proper te worden gehouden. Deze verplichtingen komen ten laste van de eigenaar en de mede-
eigenaar, van iedere houder van een zakelijk recht op het gebouw, of van de huurder of de conciërge, portier, bewaker of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de
gebouwen.  Deze verplichtingen omvatten onder andere het verwijderen van onkruid en planten, van vervuilende en/of gladde producten en/of materialen.
Behoudens de toepassing van een administratieve geldboete van maximaal € 120,00, moet diegene die deze bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zo niet behoudt de Gemeente zich
het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder.
§2.   Voetpaden en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen tijdstippen om de veilige en vlotte doorgang en de openbare rust niet in het gedrang te brengen.
Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wo rdt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal € 140,00.

De volledige versie van het APR is beschikbaar verder op de website.

Artikel 81.
De voetpaden die met sneeuw of ijzel bedekt zijn, moeten geruimd of slipvrij gemaakt worden over twee derde van hun breedte, met een minimum van 1,50 m.  De sneeuw moet op en aan de rand van het voetpad op gehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden.  De rioolmonden en goten moeten vrij blijven. Dit moet worden uitgevoerd door de in artikel 21 van dit reglement bedoelde personen die belast zijn met het onderhoud van de voetpaden, volgens de bepalingen die daarin zijn opgenomen. Het strooien van zand of gelijk welk ander product om sneeuw of ijs te laten smelten op de treden van buitentrappen, op voetpaden of op de openbare weg, ontheft de personen die daartoe overgaan niet van de in deze bepaling voorgeschreven verplichtingen. Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal € 140,00.

Gepubliceerd op:
11 december 2017

Meer artikels ?