[WERKEN] – Renovatiewerf van de Leopold II tunnel – Lokale maatregelen in termen van mobiliteit

De renovatiewerf van de Leopold II tunnel die voor een periode van 3 jaar aangekondigd is, vertaalt zich door een volledige sluiting van de tunnel tijdens de week ‘s nachts en gedurende de zomervakantie. Deze sluiting zal in de naburige gemeenten en dus ook in Sint-Agatha-Berchem gevolgen hebben.
Met het oog op een vlotte verkeersdoorstroming en veiligheid in onze gemeente en gelet op het ontbreken van enige oplossingen vanwege het Gewest, heeft het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Agatha-Berchem beslist om verschillende maatregelen uit te werken:
In de Kasterlindenstraat wordt eenrichtingsverkeer ingelegd (richting naar Dilbeek, kruising van de Groendreefstraat met de Hogenbosstraat en de kruising met de Jacques Dormontlaan). Die maatregel gaat in op vrijdag 29 juni 2018 vanaf middernacht.
Het inleggen van eenrichtingsverkeer vormt met het oog op een betere doorstroming en veiligheid van het verkeer een testfase (voorlopige aanpassing die na analyse misschien definitief wordt ingevoerd).
Bovendien wordt ter hoogte van de Dilbeekstraat aan de grens van de gemeente een verplaatsbaar verkeerslicht geplaatst om het inkomende verkeer ‘s ochtends te sturen. Het verkeerslicht wordt in de week elke ochtend van 07.00 tot 09.00 uur in werking gesteld. Die maatregel gaat in op maandag 2 juli 2018 vanaf 07.00 uur.
De lokale politie zal op verschillende gevoelige plekken van het territorium aanwezig zijn en de gemeentelijke diensten zullen de toestand dagelijks evalueren om zo nodig de maatregelen aan te passen.
Anderzijds hebben de MIVB en De Lijn zich ertoe verbonden om de frequentie van het openbaar vervoer op te drijven zodat eenzelfde frequentie wordt aangehouden als tijdens het schooljaar. Ook de NMBS heeft er zich toe verbonden om meer wagons in te zetten.
We hopen zodoende de impact van deze ruime maar noodzakelijke werf tot een minimum te beperken.
Voor nadere informatie kunnen de Berchemnaars steeds terecht bij het departement Grondgebiedzaken (help.tp@Berchem.brussels – 02/464.04.74).

Gepubliceerd op:
29 juni 2018

Meer artikels ?