Jeugddienst

De Jeugddienst richt zich op het vermaatschappelijken van kinderen en jongeren van alle gezindten. Een van haar opdrachten bestaat erin kinderen en jongeren de kans te geven elkaar te vinden, zich te ontplooien en hun burgerschap te ontwikkelen. Dat gebeurt dan voornamelijk via het opzetten van erg toegankelijke activiteiten die enigszins afwijken van wat er binnen de schoolmuren wordt georganiseerd.

Met de steun van Accueil Temps Libre en Brede school wist de Jeugddienst de afgelopen jaren de noden aan activiteiten voor kinderen in kaart te brengen. De antwoorden op die behoeften werden dankzij het gerichte beleid van het College van Burgemeester en Schepenen omgezet in een verruiming van het aanbod educatieve en ludieke activiteiten voor 2,5- tot 16-jarigen, het aanbod opleidingen en steunmaatregelen voor het uitwerken van projecten gericht op 16+, het aanbod studentenjobs, …

Met de steun van de gemeentelijke overheid heeft de Jeugddienst ook bijzonder oog voor het omkaderen en begeleiden van kansarme jongeren. Dankzij de samenwerking met het OCMW, de Preventiedienst, het Wijkgezondheidscentrum Kattebroek, de Sociale Cohesie, het Centre d’Information Le Kiosque en het AMO l’Oranger (Jeugdhulp in een Open Omgeving) kunnen de zwaksten en jongeren die het hardst door armoede worden getroffen, worden geïdentificeerd. Zo kan die doelgroep ook warm worden gemaakt om deel te nemen aan de door de lokale verenigingen en de Jeugddienst georganiseerde activiteiten.

 

Gegevens

Koning Albertlaan 23
Tel.: 02/563 59 20 – jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be

image_preview (2) /J-Berchem

Openingsuren

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 09.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag: van 09.00 uur tot 16.00 uur

Contact

Mevr. Fabienne Demaury – Diensthoofd, aansturen van de projecten “Espace Jeunesse / Jeugdruimte” en “Jeugdraad” – 02/563 59 08

Mevr. Maud Vanderkerken – organisatie activiteiten 02/464 04 86

Mevr. Nathalie De Grauw – inschrijvingen en financiële vragen 02/563 59 26

Mevr. Marie-Josée Fiermans – inschrijvingen 02/563 59 20

Mevr. Sandra Goegebeur – Diensthoofd Onderwijs en Vrije Tijd