Onderwijs

Dienst Onderwijs

Voorbereiding van de beraadslagingen over het gemeentelijk onderwijs en de muziekacademie voor het College van Burgemeester en Schepenen en voor de Gemeenteraad, evenals de administratieve coördinatie met betrekking tot de schoolgebouwen.

Dienst Onderwijs
Sandra HEREMANS – 02/563 58 45
sheremans@berchem.brussels

Voor informatie over het Brede Schoolproject kunt u terecht op de pagina cultuur

Gemeentelijk onderwijs

Basisonderwijs

De Knapzak image_tile (2)
De gemeentelijke basisschool maakt deel uit van Scholengemeenschap Spectrum 

www.gbsdeknapzak.be

Directie: mevrouw Carine GULDEMONT

Kleuterschool

Soldatenstraat 19
Tel.: 02/465 30 97

Openveldstraat 100
Tel.: 02/465 21 42

Lagere school

Soldatenstraat 19
Tel.: 02/465 30 97

 

Dienst facturatie van de gemeentelijke scholen

Koning Boudewijnplein 1-3
T.: 0499/77 86 54
Permanentie op donderdag van 15u tot 17u.

Retributie voor de buitenschoolse opvang binnen de gemeentelijke scholen.

 

Deeltijds Kunstonderwijs

Nederlandstalige academie voor muziek en woord

www.academiesab.be

Muziek: vanaf 6 jaar
Woord: vanaf 8 jaar
Directie: de heer Wietze MINNE

Adres: Koning Boudewijnplein 3

Tel.: 02/465 16 05 –  academiesab@gmail.com

Openingsuren secretariaat:

  • maandag van 13.00 uur tot 20.00 uur
  • dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 20.00 uur
  • woensdag van 13.00 uur tot 20.00 uur
  • vrijdag van 13.00 uur tot 19.00 uur
  • zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Nederlandstalig vrij onderwijs

Basisschool

Sint-Albertusschool
Directie: mevrouw An BRUSSELMANS

Bloemkwekersstraat 128
Tel.: 02/463 11 42

 

Sint-Jozefsschool
Directie: mevrouw Marieke CHRISTIAENS

Kerkstraat 83
Tel.: 02/465 86 71

V.G.C. onderwijs

Kasterlinden instituut
Kinderen met gehoor- of gezichtsstoornissen, autisme spectrumstoornissen.

Groot-Bijgaardenstraat 434

Directeur basisschool: de heer Jan DE CROM – Tel.: 02/430 67 20

Directeur secundaire school: mevrouw Maaike KUMS – Tel.: 02/430 67 40

Gemeenschapsonderwijs

Basisschool

Zavelberg
Directie: mevrouw Oiheba BENSAÂD

Oscar Ruelensplein 13
Tel.: 02/482 01 05

Zavelput
Directie: mevrouw An LEFEVER

Gulden Koornstraat 15
Tel.: 02/465 44 39

Secundair onderwijs

K.T.A. Zavelenberg – Koninklijk Technisch Atheneum

Technisch- en beroepsonderwijs
Directie: de heer Pieter VIELFONT

Oscar Ruelensplein 13
Tel.: 02/482 01 01