25.11 – Bewustmakingsdag

Op donderdag 25 november, ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, onthaalt Sint-Agatha-Berchem het rondreizend openbaar kunstwerk “Rode Schoentjes”.

Op het grasveld van het nieuwe ontspanningspark (Schweitzerplein) zullen enkele tientallen rode schoenen worden geplaatst, als verwijzing naar het werk van de kunstenares Elina Chauvet, gemaakt om de vrouwenmoorden in Ciudad Juarez (Mexico) aan de kaak te stellen. Het was in deze stad dat het woord “feminicidio” voor het eerst werd gebruikt vanwege het grote aantal vrouwen dat er de afgelopen dertig jaar is vermoord en waar tot op de dag van vandaag vrouwen straffeloos worden vermoord.

Waarom rode schoenen? Schoenen zijn vaak het enige wat gevonden wordt na een aanval. Bovendien symboliseert rood bloed, pijn en agressie. De verschillende soorten schoenen die worden tentoongesteld, vertegenwoordigen de diversiteit van de profielen van de slachtoffers.

Aanrandingen, pesterijen, vrouwenmoorden, deze feiten zijn helaas nog steeds een realiteit in 2021. De media herinneren ons daar helaas maar al te regelmatig aan.

Vandaag zal de vlag van het gemeentebestuur halfstok hangen.

Bent u slachtoffer of getuige van geweld? Tal van verenigingen en instellingen bieden informatie, steun en begeleiding:

  • Levensbedreigende situatie/Situation mettant la vie en péril : police/politie 101
  • Aide médicale/Medische hulp : 112
  • Bureau d’aide aux victimes de la zone de police Bruxelles-Ouest/Dienst slachtofferhulp van de politiezone Brussel-West : 02/412 65 58
  • Ecoute violences conjugales : 0800/30.030 (gratuit et anonyme)
  • Victime de violences sexuelles : 0800/98.100
  • Aide aux auteurs de violences conjugale et intrafamiliale : 02/217.98.70
  • Hulplijn tegen geweld (voor iedereen die geweld meemaakt of getuige is of geweldadig is): 1712 (gratis en anoniem)
  • Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel (relatie met de partner): 0800/13.500
  • Centre de prise en charge des violences sexuelles (CHU Saint-Pierre) : 02/535.45.42
  • Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UMC Sint-Pieter): 02/535.45.42.

Meer dan een symbool zijn deze schoenen al enkele jaren een verwijzing naar deze verbintenis, die wij allen onderschrijven!

Gepubliceerd op:
25 november 2021

Meer artikels ?