Nieuwe MIVB busplan

DE MIVB houdt de vinger aan de pols wat betreft de nieuwste ontwikkelingen binnen Brussel en pakt dan ook uit met een verbeterd busnet. Met de aanpassing van dit netwerk wil de MIVB het aanbod openbaar vervoer in het noordwesten van Brussel onder de loep nemen en nieuwe verbindingen inleggen.

De stad verandert en dus moeten de vervoersmiddelen volgen. Het netwerk moet dan ook worden uitgebreid naar andere wijken en bepaalde buslijnen moeten beter inspelen op de vraag van de gebruikers.

Voor onze wijken worden er wijzigingen aangebracht aan de trajecten van bus 20 en bus 84.

– Bus 20 volgt vandaag een kort traject (Hunderenveld – Zwarte Vijvers) dat op vele plekken gelijkloopt met het traject van de tram 19. Daarbij moet de verbinding met de wijken zoals Basiliek, Bénès en Sebrechts worden verbeterd. De lijn zou vanaf Zwarte Vijvers naar het Noordstation via Thurn & Taxis worden verlengd. Ze zou ook een nieuwe reisweg krijgen tussen de haltes Schweitzer en Bénès langs de Basilieklaan, de Bénèslaan en de Sebrechtslaan en vanaf het Kerkplein langs de Maricollendreef tot aan een nieuwe eindhalte Elbers (polikliniek Scheutbos).

– Bus 84 zou een nieuw traject volgen tussen het station van Berchem (Berchem Station) en de Heizel via de Keizer Karellaan en het Brugmann ziekenhuis.

Om de gebruikers te informeren en hun mening te kennen zette de MIVB op 22 januari een infostand op in Berchem waarbij de Berchemnaren werden uitgenodigd om hun opmerkingen en aanbevelingen tot eind januari kenbaar te maken via de website www.busplanmivb.be.

De gemeentelijke overheden zullen de resultaten van dit onderzoek van de MIVB ontvangen en kunnen tot eind februari bij de MIVB terecht met hun adviezen.

Gepubliceerd op:
18 januari 2016

Meer artikels ?