Concessie Berchemse aperitieven – Oproep tot kandidaten

Het Gemeenteraad heeft op 9 mei 2018 de raadplegings-, inschrijvings- en aanduidingsmodaliteiten evenals het ontwerp van concessieovereenkomst goedgekeurd voor het beheer van de Berchemse aperitieven.

De Berchemse aperitieven zullen 4 keer per jaar plaats vinden (april, juni, september en oktober), op vrijdag op het Sint-Agathavoorplein, van 17u tot 23u.

Voor de datums zal de voorkeur gaan voor april, juni, september en oktober, maar de concessiehouder zal evenals andere datums mogen voorstellen in functie van de omstandigheden.

De precieze en definitieve data worden bepaald in overleg met het College van Burgemeester en Schepenen en de concessiehouder; die data kunnen echter nooit samenvallen met andere door de gemeente georganiseerde evenementen.                            

De concessie wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar (kan tot twee keer uitdrukkelijk worden verlengd).
De kandidaten concessionarissen mogen hun kandidatuur ten laatste op vrijdag 8 juni 2018 om 12u bij het gemeentebestuur indienen.

Nodige documenten:

 

Gepubliceerd op:
16 mei 2018

Meer artikels ?