Een project van kringloopwinkel voor het Noordwesten

Elke dag belanden er in Brussel heel wat voorwerpen in de vuilnisbak. Niet alleen is de verwerking van dit “afval” kostbaar en vervuilend, maar een deel ervan zou nog kunnen worden gebruikt of gerecycleerd. Op basis van deze vaststelling en geïnspireerd door andere gelijkaardige initiatieven, hebben de gemeenten Ganshoren, Jette, Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem besloten hun krachten te bundelen om een project van kringloopwinkel samen te bouwen dat het grondgebied van de 4 gemeenten zal bestrijken.

Wat is een kringloopwinkel?

Het is een tweedehandswinkel die zich concentreert op verschillende soorten voorwerpen die zijn teruggewonnen, via inzamelingen of schenkingen, om opnieuw te worden opgewaardeerd. Het is dus een zeer concrete manier om de hoeveelheid afval te verminderen en iedereen de kans te geven zich tegen lage kosten uit te rusten.

Deze activiteit, die wordt uitgevoerd in samenwerking met het OCMW, is ook een kans op beroepsherintegratie voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, in veelbelovende sectoren die verband houden met de circulaire economie.

Volgende stappen

Wij hopen de activiteit in het voorjaar van 2023 van start te kunnen laten gaan. Tot die tijd zullen in de 4 gemeenten verschillende workshops worden georganiseerd rond herstel en transformatie.

Help ons uw behoeften te identificeren door een korte vragenlijst in te vullen

https://www.survio.com/survey/d/F0M5G9L9U8B6L7V6H

Meer informatie bij de projectcoördinator:

Dienst duurzame ontwikkeling-milieu van de gemeente Jette

Ariane Van Remoortere avanremoortere@jette.irisnet.be – 02 423 13 86

Gepubliceerd op:
16 augustus 2022

Meer artikels ?