Nieuwe begraafplaats – Bericht van terugname

Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de burgers, dat in zitting van 12 oktober 2021 besloten werd op 1 mei 2022 :

Volgende cellen zullen teruggenomen worden uit het columbarium :

de cellen van 5 jaar : 5 – 19 – 21 – 22 – 23 – 28

de cellen van 15 jaar : 4 – 45 – 46 – 49 – 50 – 60

Volgende gewone graven (5 jaar) van het perk 6 zullen ontruimd worden :

De gewone graven (5 jaar) van personen begraven tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds verkregen worden op de Dienst Burgerlijke Stand, tel. : 02/464.04.61

Gepubliceerd op:
19 oktober 2021

Meer artikels ?