[ONDERWIJS] Nieuwe tijdelijke klassen voor de gemeentelijke Nederlandstalige school

Deze maandag 4 juni is men gestart met de opbouw van de nieuwe structuren voor de klascontainers op de site van de school Openveld en zou op het einde van de maand moeten voltooid zijn.  De containers zullen daar gedurende de periode van de bouwwerken van de nieuwe school blijven staan.  Al bezet door klassen van de Franstalige basisschool Openveld, is de site semi-uitgerust voor de opvang van leerlingen.

Binnenkort zal een nieuwe Nederlandstalige basisschool  op het stuk grond van het vastgoedbedrijf Comensia, vlakbij het voetbalveld n°2 , grenzend aan de Hunderenveldlaan, worden toegevoegd.

Voordat de bouwwerkzaamheden van de nieuwe school aanvangen, is de behoefte aan plaatsen voor de schoolgaande kinderen van dien aard dat het van essentieel belang was om een tijdelijike oplossing te vinden.

Het gaat over 4 tijdelijke klascontainers voor een minimumperiode van 2 jaar, verlengbaar met 2 extra jaren in functie van de voortgang van het bouwproject van de Nederlandstalige basisschool.  De tijdelijke klassen zullen vanaf september bestaan uit een klas eerste jaar basisonderwijs voor maximum 25 leerlingen komende van de Nederlandstalig kleuterschool van de site Openveld, evenals uit een ruimte voor de maaltijden en een andere voor de filosofische lessen.  Het jaar daarop zullen de lokalen worden uitgerust voor de eerste en tweedejaars basisonderwijs.

Het geraamde bedrag voor de huur bedraagt 201.400,00 euro inclusief btw

Alles wordt in het werk gesteld opdat de leerlingen zich onder de best mogelijke omstandigheden zouden kunnen ontwikkelen en hun vorming voortzetten.

Gepubliceerd op:
07 juni 2018

Meer artikels ?