[OPROEP TOT KANIDATEN] Concessie “Wekelijkse Markt en “Jaarmarkt”

De Gemeenteraad heeft op 25 januari jl. de raadplegings-, inschrijvings- en aanduidingsmodaliteiten evenals het ontwerp van concessieovereenkomst goedgekeurd voor het beheer van de wekelijkse en jaarlijkse markt.

De wekelijkse markt zal plaatsvinden:

  • op vrijdag namiddag op het Koning Boudewijnplein en Soldatenstraat tussen 14u en 19u.

De jaarlijkse markt zal plaatsvinden :

  • binnen de perimeter die jaarlijks door het College van Burgemeester en Schepenen in de volgende sectoren wordt vastgelegd: Soldatenstraat en Dr Schweitzerplein
  • de eerste maandag van de maand september
  • van 10u tot 18u (21u voor de ‘food’ ambulante handelaars)

De concessie wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar.

De kandidaten concessionarissen mogen hun kandidatuur ten laatste op 9 februari om 12u bij het gemeentebestuur indienen.

Nodige documenten:

 

Gepubliceerd op:
26 januari 2018

Meer artikels ?