[VOORZICHTIG] Ozon-en hitteplan

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan wordt vandaag vrijdag 29 juni geactiveerd.
Een sterke ozonconcentratie kan verschillende gevolgen hebben voor de gezondheid, bijvoorbeeld een zwakkere ademhaling.

Uw gedrag

 • Laat je motor niet draaien bij stilstand.
 • Tank niet op de warmste uren van de dag.
 • Blijf binnen, daar is de ozonconcentratie het laagst.

Uw gezondheid

Een sterke ozonconcentratie in de lucht kan gevolgen hebben voor je gezondheid, bvb. irritatie aan ogen, neus en keel, ademhalingsproblemen, astma-aanvallen, ea.

 • Informeer je en volg de aanbevelingen van de overheden.
 • Beperk je activiteiten buiten tussen 12u en 22u. Dit geldt in het bijzonder voor:
  • bejaarden
  • persoon met ademhalings- of cardiovasculaire problemen
  • baby’s en kinderen
 • Raadpleeg je arts als je ongewone ademhalingsproblemen ondervindt.

Mensen  die  bijzonder  gevoelig  zijn  voor  luchtvervuiling  (kinderen,  ouderen,  personen  met ademhalingsproblemen,  enz.),  doen  best  geen  ongewone  lichamelijke  inspanningen  in  de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel wordt overschreden. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

Waakzaamheidsmaatreglen moeten in getroffen worden, voor u en jullie buren. Berchemaar zijn betekent ook solidair zijn.

MEER WETEN : www.risico-info.be/nl/risicos/health-hazards/ozonpiek

 

 

Gepubliceerd op:
28 juni 2018

Meer artikels ?