[PREVENTIE] Campagne ter bestrijding van hondenpoepvervuiling

Omdat de straten in jullie wijk alsmaar meer vervuild raken met hondenpoep, zet de dienst Preventie, in samenwerking met de dienst Openbare netheid en het Huis van Participatie & Burgerschap van de gemeente, een sensibiliseringscampagne in de steigers gericht op de hondenbaasjes.

De campagne is opgesplitst in twee fasen:

– Van 4 tot 10 juni 2018: sensibiliseringsfase. Tijdens die fase spreken de gemeenschapswachten in jullie wijk de hondenbaasjes aan tijdens hun dagelijkse wandelingen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de naleving van de verplichting om honden aan de leiband te houden, evenals de verplichting om steeds minimaal 2 hondenpoepzakjes op zak te hebben (artikel 109 en 114 van het Algemeen Politiereglement).

– Van 11 tot 17 juni 2018: repressieve fase. Tijdens die fase schrijven politieagenten, evenals gemeentelijke ambtenaren-vaststellers, bekeuringen uit aan hondenbaasjes die zich niet aan de regels houden wat betreft de leiband of de zakjes of, die ondanks alle waarschuwingen, de uitwerpselen van hun hond niet oprapen. Het niet naleven van deze regels kan worden bestraft met een boete van 250 € en zelfs 350 € bij recidive.

In het kader van deze campagne worden diverse sensibiliseringstools uitgerold: de preventieflyer “Let op voor hondenpoep!” van de dienst Preventie, evenals de sjabloon “Mijn baas raapt op!” die op de grond met gele fluoverf wordt aangebracht. Die verf wordt met de tijd en de regen automatisch na enkele weken weggespoeld.

Tegelijk wordt binnen de gemeente een postercampagne opgezet. Ook u als burger kunt uw medewerking verlenen aan die campagne door aan het raam een van onze posters aan te brengen. U kunt de posters afhalen aan het Onthaal van het Gemeentehuis (Koning Albertlaan 33), aan de loketten van de dienst Stedenbouw, bij het Huis van Participatie & Burgerschap, evenals bij de dienst Preventie.

Netheid en welzijn in de wijken gaat ons allen aan! Met het oprapen en verwijderen van uw afval, evenals van de poep van uw huisdier getuigt u van respect voor uzelf en voor uw buren, maar evenzeer van respect voor de gemeentearbeiders die instaan voor het onderhoud van onze straten.

Voor meer informatie over deze campagne kunt u terecht op het nummer 02/465.33.42 of stuur een mailtje aan de heer Vincent Dachy: vdachy@berchem.brussels

Gepubliceerd op:
28 mei 2018

Meer artikels ?