Renovatie van het grote speelplein van het Pirsoulpark

Het College van Burgemeester en Schepenen wenst u in te lichten dat het grote speelplein van het Pirsoulpark renovatiewerken zal ondergaan (vooral verwijderen van de verouderde spelen en installatie van nieuwe beveiligde toestellen, renovatie van de rubberen bodem,…). Deze werf start op 26 april en loopt in principe door tot eind mei, dit in functie van de weersomstandigheden.

Om veiligheidsredenen zal dit gedeelte van het park gedurende de werken gesloten zijn.

We danken u voor uw begrip.

Gepubliceerd op:
25 april 2018

Meer artikels ?