[VEILIG VERKEER] Neem deel aan de bevraging van Brussel Mobiliteit

Wat is uw kijk op verkeersveiligheid in Brussel?

Brussel Mobiliteit vraagt graag drie minuutjes van uw tijd om zijn bevraging in te vullen. Ze stellen uw mening erg op prijs. Zo kunnen we samen het Verkeersveiligheidsplan voor Brussel op punt stellen : www.goedopweg.brussels

Levenskwaliteit in Brussel hangt samen met een belangrijke doelstelling: het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden op de weg drastisch verminderen, of zelfs tot 0 terugdringen. Deze ‘nulvisie’ op verkeersveiligheid gaat ons allemaal aan. Iedereen moet zich tijdens zijn of haar verplaatsingen volledig veilig kunnen voelen.

Daar bestaat een succesformule voor: wederzijds respect. Respect voor de eigenheid van elke weggebruiker. Rekening houden met elkaars ervaring, leeftijd, vervoersmiddel en plaats op de weg… Want hoewel elke gebruiker fouten kan maken – iets wat ons allemaal wel eens overkomt – mogen deze nooit de dood of een ernstig letsel tot gevolg hebben.

Goed op weg zijn: wat is het Brusselse recept?

Goed op weg zijn in Brussel, vergt in de eerste plaats aandacht voor anderen en de gedeelde openbare ruimte. We moeten ons bewust zijn van onze impact op andere gebruikers, van de risico’s die we zelf lopen en die waar we anderen aan blootstellen.

We moeten observeren, potentiële gevaren inschatten, ons niet laten afleiden door onze gsm, voetgangers geduldig laten oversteken, een veilige afstand bewaren, onze gordels vastklikken en onze kinderen op de juiste manier vastmaken in de wagen. Om zelf ‘goed op weg’ te zijn, is rijden onder invloed natuurlijk uit den boze. Ook langzamer rijden is een must, want overdreven snelheid veroorzaakt ongevallen… zware ongevallen!

 

Gepubliceerd op:
09 juli 2018

Meer artikels ?