[VEILIGHEIDSMONITOR] De veiligheid in Berchem: uw mening interesseert ons!

De politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken et de lokale besturen, organiseert momenteel de Veiligheidsmonitor. Het gaat om een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor vanaf half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De analyses worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Bedankt voor uw medewerking!

Meer weten? Silky Musch, Preventiedienst: 02/435.27.59 – smusch@berchem.brussels

 

Gepubliceerd op:
04 april 2018

Meer artikels ?