Werken op de Groot-Bijgaardenstraat – Wijk Versé / De Meersman / De Neuter

Omleiding (.pdf)

Zoals vermeld in onze wijkinfo van 23 september laatstleden, zijn de werken van Vivaqua met betrekking tot de renovatie van het rioleringsnetwerk in de Groot-Bijgaardenstraat nog steeds aan de gang.

In overeenstemming met de planning is de fase 4 begonnen. Ter herinnering, het betreft de sectie gelegen tussen De Neuterstraat en de Gisseleire Versélaan (uitgezonderd de kruispunten).

Deze werken brengen wijzigingen mee betreffende de circulatie :

  • De De Meersmanlaan, over zijn geheel, is tijdelijk in beide richtingen toegankelijk. Met het oog op het verzekeren van een vlot verkeer zullen sommige parkeerzones, die zich bevinden aan de kruisingen van de straten van de wijk, verboden zijn.
  • De toegang tot deze wijk kan enkel gebeuren via de Gentsesteenweg, langs Gisseleire Versé en Fik Guidon.

Deze aanpassingen zullen de ganse tijd van de werken duren, in principe tot half januari 2017.

Wij danken u voor uw begrip en het departement van Openbare Werken is, indien nodig, ter uwe beschikking (02/464.04.74).

Gepubliceerd op:
30 november 2016

Meer artikels ?