[WERKEN] Strijdersstraat vanaf 20 april 2020

Bericht aan de bewoners van de Strijdersstraat

Geachte mevrouw, geachte heer,

Het College van Burgemeester en Schepenen wenst u in te lichten dat de maatschappij COLAS binnenkort renovatiewerken aan het wegdek (met inbegrip van de fundering) in uw straat (tussen het Ruelensplein en de Gentsesteenweg) zal ondernemen. De voetpaden zijn (buiten kleine plaatselijke herstellingen) niet betrokken.

Deze werken werden reeds in 2018 aangekondigd maar moesten spijtig genoeg – omwille van extra kosten voor stabiliseringswerken in de Openveldstraat – uitgesteld worden. Bij gebrek aan bijkomende subsidies van het gewest werd toen onderling overeengekomen om deze werf tot het huidige begrotingsjaar uit te stellen.

De werken starten op 20 april en nemen 30 werkdagen in beslag, dit in functie van de weersomstandigheden.  

In deze moeilijke periode van Coronavirus-epidemie zal het gemeentebestuur niet nalaten om bij de aannemer de nadruk te leggen op alle verplichte hygiënemaatregelen die vóór en tijdens de werken conform de richtlijnen van de federale regering genomen moeten worden.  

We hebben ook besloten om van deze wat rustigere periode in termen van verplaatsingen gebruik te maken om deze werken te laten uitvoeren. De werf kan echter plaatselijk een impact hebben op het verkeer, het parkeren en de toegang tot de garages.

We danken u voor uw begrip en het Departement Technische zaken blijft tot uw beschikking voor bijkomende vragen (02/464 04 74).

Sint-Agatha-Berchem, 10/04/20

Gepubliceerd op:
14 april 2020