Sociaal-economische projecten, concrete projecten om de wijk tot leven te brengen

De sociaal-economische component maakt deel uit van het actieprogramma van het Duurzaam Wijkcontract “Moderne Wijk”. Het omvat acties ter bevordering van de maatschappelijke en economische revitalisering op lokaal niveau, met name door de deelname van de inwoners aan activiteiten aan te moedigen, onder meer in het kader van programma’s voor sociaal-professionele integratie, en door mechanismen voor sociale samenhang en collectief leven toe te passen. Het budget voor het sociaal-economische onderdeel is vastgesteld op 2.625.000 euro, verdeeld over drie soorten projecten.

De eerste as is een oproep voor “thematische” projecten, gebaseerd op 5 vooraf vastgestelde thema’s, gericht op lokale en supra-lokale non-profitorganisaties. De tweede as omvat 4 projecten onder leiding van openbare of semi-gemeentelijke diensten, die inspelen op verschillende thema’s in verband met de diagnose. De laatste as tenslotte is gebaseerd op een burgerbegroting, die gericht is op micro-lokale acties en de inwoners van de wijk in staat stelt projecten op te zetten op de schaal van hun wijk.

De oproep voor sociaal-economische projecten gaat vandaag van start! Hier is belangrijke informatie over deze oproep voor projecten.

I. Oproep voor thematische sociaal-economische projecten

De oproep voor thematische sociaal-economische projecten heeft tot doel de sociaal-economische component van het programma ” Moderne Wijk ” voor het Duurzaam Wijkcontract tot stand te brengen door de projecten te selecteren die vanaf 2023 gedurende 4 jaar financiële steun zullen genieten. Het heeft tot doel projecten in het veld te versterken en/of nieuwe acties te ondersteunen die beantwoorden aan de 4 prioritaire thema’s die in het basisprogramma van het wijkcontract zijn vastgesteld.

De oproep voor sociaal-economische projecten van het Duurzaam Wijkcontract “Moderne Wijk” loopt van 31 maart tot 16 mei 2023 (indiening van de aanvragen vóór middernacht). De totale begroting die voor deze oproep tot het indienen van voorstellen kan worden toegekend, bedraagt 831.000 euro.

De projectoproep is gericht tot verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen van openbaar nut, vennootschappen met een sociaal oogmerk, sociale vastgoedmakelaars en dit, overeenkomstig artikel 22 van het OOSH van 6 oktober 2016.

Het reglement betreffende deze oproep tot het indienen van projecten is hieronder beschikbaar, evenals de bijbehorende bijlagen. Dit zijn reeds de thema’s waarop deze oproep tot het indienen van projecten is gericht:

 • Gecultiveerde biodiversiteit (oproep voor projecten later gelanceerd) ;
 • Onstpanning en expressie ;
 • Zero afval ;
 • Plaats voor vrouwen ;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider:
Maxime Hecquet
mhecquet@berchem.brussels
02/464.04.76

Règlement oproep voor projecten (.pdf)

Bijlagen :
1 : Aanvraagformulier (.pdf)
2 : Samenvatting van het project (.pdf)
3 : DWC Moderne Wijk perimeter (.pdf)
4 : Methodologie (.pdf)
5 : Themabladen in het DWC-programma Moderne Wijk (.pdf)
6 : Regionaal vademecum (.pdf)
7 : Modelovereenkomst (.pdf)
8 : Model activiteitenverslag (.pdf)

II. Burgerbegroting

Het programma van het Duurzaam Wijkcontract “Moderne Wijk” voorziet ook in een specifiek bedrag van 100.000 euro voor de oproep voor burger- en verenigingsinitiatieven gespreid over 4 jaar.  Deze oproep zal gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het Duurzaam Wijkcontract tweemaal per jaar worden gelanceerd (d.w.z. 25.000 euro/oproep) voor burgerinitiatieven.  In 2023 zal er een specifiek reglement voor worden vastgesteld.

III. Publieke projecten

De projecten die door de gemeentelijke diensten, de OCMW’s of de paragemeentelijke VZW’s worden uitgevoerd, worden gedefinieerd in het programma dat aan het Gewest wordt voorgelegd en zijn dus opgenomen in het basisdossier dat hieronder beschikbaar is. Deze projecten zijn ontwikkeld rond 6 thema’s in verband met de diagnose, en zijn als volgt getiteld:

 • Territoire Zéro Chômage de Longue Durée (buurt zonder langdurige werkloosheid) (OCMW en gemeente Sint-Agatha-Berchem)
 • Werkwinkel (Werkwinkel Sint-Jans- Molenbeek)
 • Berchem Digitaal (VZW Cohésion Sociale)
 • Wijkagent (preventiedienst)
 • Sport voor iedereen (sportdienst)
 • Duurzaamheidsworkshops (dienst strategie & ontwikkeling)
 • Begindatum
  21 oktober 2022
 • Einddatum
  31 december 2022
Gepubliceerd op:
20 oktober 2022

Meer artikels ?