Basilieklaan 14 – Aanleg van een Hockeyterrein en 2 Padelsterreinen – 24/10/19

Gunstig advies mits voorwarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvrager:             GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM

Hoofdactiviteit:                             Aanleg van een Hockeyterrein en 2 Padelsterreinen

Omtrek en zone: gebied voor sport -of vrijetijdsactiviteiten in de open lucht volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

bijzonder voorschrift  13.al3 van het GBP (bouwprojecten met een grondinname van meer dan 200m² )
art. 147 van het BWRO : aanvraag onderworpen aan een effectenrapport (wijziging of uitbreiding van de projecten die opgenomen zijn in bijlage a of bijlage b waarvoor reeds een toelating werd afgegeven of die reeds gerealiseerd zijn of dworden of die zich in de realisatiefase bevinden,  die aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kan hebben)(wijziging of uitbreiding die niet voorkomt in bijlage A)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 25/09 tot 09/10/2019

Het dossier kan worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever, na afspraak.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • op donderdag 24 oktober 2019 vanaf 09:00
  • in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
26 september 2019