Basilieklaan 48 – Bouwen van een appartementsgebouw – 29 juni 2017

Unaniem ongunstig advies

Identiteit van de aanvrager:            Mijnheer Abass IRSHAD GULAM

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning     Bouwen van een appartementsgebouw

Aard van de hoofdactiviteit:

Bouwen van een gebouw met 3 woongelegenheden en 2 parkeerplaatsen

Omtrek en zone:

Woongebied volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

Afwijking op art.10 van titel I van de GSV: uitsprongen aan de gevel – balkons, terrassen en erkers

Afwijking op art.6 van titel I van de GSV: dak – dakkapellen

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 31/05 tot 14/06/2017

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 29 juni 2017 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem, of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 14/06/2017
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 29/06/2017. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
06 juni 2017