Basilieklaan 65 – Uitbreiding van een ééngezinswoning – 28/06/18

Unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen

Identiteit van de aanvrager:            M. en Mevr. HANUISE – RENNOTTE

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning     Uitbreiding van een ééngezinswoning

Aard van de hoofdactiviteit:

Uitbreiding van een ééngezinswoning

Omtrek en zone:

Woongebied volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

Afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – hoogte)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 31/05 tot 14/06/2018

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 28 juni 2018 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 14/06/2018
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 28.06.2018. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
29 mei 2018

Meer artikels ?

Egide Winteroystraat 63 – Uitbreiding van ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:      Mijnheer Ismail SAHNOUN                              Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning Uitbreiding van een ééngezinswoning (conform stellen) Aard van de hoofdactiviteit: De sluiting van een terras (conform stellen) Omtrek ... Meer weten
Gepubliceerd op:
06 september 2018

de Selliers de Moranvillelaan 61 – ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:            Mevrouw Marie-Jo VOLANT                            Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning     Uitbreiding en verbouwing van een ééngezinswoning (conform stellen) Aard van de hoofdactiviteit: Bouwen van een bijgebouw ... Meer weten
Gepubliceerd op:
14 februari 2018

Koning Albertlaan 15 – Bestemmingswijziging ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:      FANI 90 B.V.B.A.                           Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning  Bestemmingswijziging (conform stellen) Aard van de hoofdactiviteit: De vestiging van een bakkerij op het gelijkvloers (conform stellen) ... Meer weten
Gepubliceerd op:
28 augustus 2018