Bericht van openbaar onderzoek – GSV – Plan-/Verordeningsontwerp

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem brengt ter kennis dat aan een openbaar onderzoek worden onderworpen:

Het ontwerp van wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) en het milieueffectenrapport betreffende dit ontwerp van 14 maart 2019 tot 13 april 2019.

Onderzoek dat aansluit bij de beslissing door het Brussels Hoofdstedelijk Regering van 24 januari 2019 om wijzigingen aan te brengen aan het GSV.

De documenten van het dossier kunnen op het website van Brussel Stedenbouw en Erfgoed (https://stedenbouw.irisnet.be) worden geraadpleegd of op

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

Maandag & dinsdag van 9u30 tot 12u30

Donderdag van 14u tot 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Donderdag van 9u tot 12u en van 16u tot 20u (19-20u op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur – dienst stedenbouw – maandag en dinsdagmorgen tussen 9u en 12u of na telefonische afspraak op het nr. 02/563.59.25 (Mevr. Sonia De Taevernier of Mevr. Nadia Mebarka).

De opmerkingen en bezwaren over het dossier moeten toekomen:

  • Bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed op het volgende adres: Kunstberg 10-13, 1000 Brussel;
  • Op het volgende e-mailadres: rru-gsv@urban.brussels uiterlijk op 13 april voor 17 uren.
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis ‘s maandags en ’s dinsdags tussen 9u en 12u.
Gepubliceerd op:
12 februari 2019