de Selliers de Moranvillelaan 31 – Afraak van de bestaande gebouwen, bouwen van 3 appartementsgebouwen – 28/01/21

gunstig advies mits voorwarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:                 de Selliers de Moranvillelaan 31 

Identiteit van de aanvrager:       BBR Belgique B.V.B.A.

Hoofdactiviteit: Afraak van de bestaande gebouwen, bouwen van 3 appartementsgebouwen (54 woningen) + ondergrondse parking met 57 parkeerplaatsen

Omtrek en zone: sterk gemengde gebieden

Hoofdreden van het onderzoek:

afwijking op art.11 van titel I van de GSV (inrichting van de inspringstroken)
afwijking op art.3  van titel I van de GSV (vestiging van de bouwwerken – mandelige grens)
art. 147 van het BWRO : effectenrapport (garages, overdekte plaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd die tussen 25 en 200 voertuigen of aanhangwagens tellen )
afwijking op art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)
algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)  afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – hoogte)
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
afwijking op art.8 van titel I van de GSV (hoogte – vrijstaande bouwwerken)
bijzonder voorschrift 4.5.1° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken)
afwijking op art.12 van titel I van de GSV (inrichting van de koer – en tuingebieden)
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – technische elementen)
afwijking op art.13 van titel I van de GSV (behoud van een doorlaatbare oppervlakte)
art. 124 van het BWRO (SRO op vraag van de BIM in het kader van een gemengde vergunning)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15/12/2020 tot 14/01/2021

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak

op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen (adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt: op donderdag 28 januari 2021 vanaf 09:15 in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen vóór de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Sint-Agatha-Berchem, op 03/12/2020

Gepubliceerd op:
08 december 2020