de Selliers de Moranvillelaan 91 – wijziging van het gebruik van het voormalige ziekenhuis in kantoren en kinderdagverblijf en in een centrum voor autisten op de 4e verdieping – 30/09/21

gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:            de Selliers de Moranvillelaan 91  

Identiteit van de aanvrager:   OCMW van Sint-Agatha-Berchem

Hoofdactiviteit: wijziging van het gebruik van het voormalige ziekenhuis in kantoren en kinderdagverblijf en in een centrum voor autisten op de 4e verdieping (conform stellen)

Omtrek en zone: gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, typisch woongebied

Hoofdreden van het onderzoek:

 Effectenverslag – Art. 175/20 – GSV – openbaar onderzoek van 30 dagen
 24) Voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten met een vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m²

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 19/08/2021 tot 17/09/2021

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op

https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • Op donderdag 30 september 2021 vanaf 09:15
  • In het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
12 augustus 2021