Dilbeekstraat 45 – Uitbreiding en verbouwing van een appartementsgebouw – 23/11/17

unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen

Identiteit van de aanvrager:            Dhr. Patrick VANDECANDELAERE

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning     uitbreiding en verbouwing van een appartementsgebouw

Aard van de hoofdactiviteit:

Toevoeging van een appartement op een dak

Omtrek en zone:

Woongebied volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

Afwijking op art.6 van titel I van de GSV: dak hoogte

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 23/10 tot 06/11/2017

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 23 november 2017 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 06/11/2017
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 23/11/2017. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
23 oktober 2017

Meer artikels ?

Lauralaan 61 – Uitbreiding van een ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:                      Mijnheer Pascal SANDRON                    Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning             uitbreiding van een ééngezinswoning Aard van de hoofdactiviteit: Bouwen van een bijgebouw op 2 niveaus Omtrek ... Meer weten
Gepubliceerd op:
06 september 2018

Goede Herderstraat – Bouwen van ...

Identiteit van de aanvrager:            IMMPACT ONTWIKKELING N.V.                            Voorwerp van de aanvraag:             Bouwen van nieuwbouwappartementen met een ondergrondse parking en een polyvalente publieke ruimte. Aard van de hoofdactiviteit: Stedenbouwkundige vergunning: bouwen van 105 woongelegenheden met 106 parkeerplaatsen en 109 ... Meer weten
Gepubliceerd op:
31 oktober 2016