Docteur Schweitzerplein 5 – Exploitatie van een slagerij – 24/10/19

Unaniem gunstig advies mits voorwarde

Het volgende project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:

  • Identiteit van de aanvrager: NICOLAS & ROMY B.V.B.A.
  • Aanvraag van: milieuvergunning

Aard van de hoofdactiviteit: exploitatie van een slagerij.

Zone: Gemengd gebied met linten voor handelskern van het Gewestelijk Bestemmingsplan (RB 03.05.2001).

Hoofdreden van het onderzoek: voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

Rubrieken : 

  • 106A opslagplaats voor afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten  (drempel 100 kg)
  • 127B werkplaats voor het versnijden van vlees (drempel 31,9 kW)

Het openbaar loopt: van 26.09.2019 en tot en met 10.10.2019.

Het dossier ligt ook ter inzage bij het gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden verkregen:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

> Maandag, dinsdag: tussen 10.00 en 13.00 uur

> Donderdag: tussen 14.00 en 19.00 uur

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

> Woensdag: tussen 9.00 en 12.00 uur

> Donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur of 19.00 en 20.00 uur (op afspraak 02/464 04 41-41). 

Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek, ofwel:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen
  • Op het e-mailadres: info@berchem.brussels
  • Op het postadres: Koning Albertalaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • Op 24 oktober vanaf 9 uur
  • Op het adres: Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
18 september 2019