Ganshorenstraat 50-54 – Uitbreiding en verbouwing van gebouwen – 27/09/18

Unaniem ongunstig advies

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen

Identiteit van de aanvrager:            DIA CONCEPT B.V.B.A.

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning     Uitbreiding en verbouwing van gebouwen

Aard van de hoofdactiviteit:

Inrichting van 5 woningen + 5 parkeerplaatsen (het toevoegen van een verdieping, wijziging van de voor- en achtergevels) en gebruikswijziging van het gelijkvloers (showroom en werkplaats voor montage van keukens)

Omtrek en zone:

Typisch woongebied volgens het gewestelijk bestemmingsplan

Hoofdreden van het onderzoek:

Handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten(algemeen voorschrift 0.6 van het GBP)

Afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – hoogte)

Afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 01/09 tot 15/09/2018

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 27 september 2018 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25. 

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels uiterlijk op 15/09/2018
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 27.09.2018. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
27 augustus 2018

Meer artikels ?

Technologiestraat 55 – Bestemmingswijziging ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:            M. HUBERTY – Mevr. WOUTERS                    Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning     Bestemmingswijziging Aard van de hoofdactiviteit: Bestemmingswijziging van een kantoor naar een danszaal (1ste verdieping) ... Meer weten
Gepubliceerd op:
20 september 2018

Josse Goffinlaan 158 – Uitbreiding van een ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Adres van het goed:                      Josse Goffinlaan 158 Identiteit van de aanvrager:            I.I.P.S N.V.                  Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning     uitbreiding van een buitenparkeerplaats Aard van de hoofdactiviteit: Uitbreiding ... Meer weten
Gepubliceerd op:
10 september 2018