Gentsesteenweg 1034 – verbouwing, uitbreiding en bestemmingswijziging van een kantoor en opslagplaats in een grote speciaalzaak – 4/11/21

gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:            Gentsesteenweg 1034  

Identiteit van de aanvrager:   FACQ N.V.

Hoofdactiviteit:         verbouwing, uitbreiding en bestemmingswijziging van een

                      kantoor en opslagplaats in een grote speciaalzaak

Omtrek en zone: typisch woongebied, punt van wisselend gemengd karakter, langs een structurerende ruimte

Hoofdreden van het onderzoek:

bijzonder voorschrift 3.3.al3 van het GBP (inplanting van een grote speciaalzaak van minder dan 3500m²)
afwijking op art.13 van titel I van de GSV (behoud van een doorlaatbare oppervlakte)
bijzonder voorschrift 3.5.1°van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken)
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
Handelsvestiging van een netto handelsoppervlakte groter dans 1.000m², met inbegrip van alle gevallen van belangrijke wijziging van de handelsactiviteit als bedoeld onder 5° van artikel 4/2 (art. 147 van het BWRO)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 08/10/2021 tot 22/10/2021

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op

https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • op donderdag 04 november 2021 vanaf 09:15
  • In het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
28 september 2021