Gentsesteenweg 1136 – Bouwen van 3 appartementsgebouwen, 3 ééngezinswoningen en 26 parkeerplaatsen – 2/05/2019

Unaniem gunstig advies mits voorwarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvragerMIROMA IMMO CONSTRUCT N.V. 

Voorwerp van de aanvraag:   Bouwen van 3 appartementsgebouwen, 3 ééngezinswoningen en 26 parkeerplaatsen

Hoofdactiviteit:

Bouwen van 3 appartementsgebouwen, 3 ééngezinswoningen en 26 parkeerplaatsen

Omtrek en zone:

Woon- en gemengd gebied volgens het GBP

Verkavelingsvergunning L157 gewijzigd door verkavelingsvergunning L175 afgeleverd op 19.04.2017

Hoofdreden van het onderzoek:

Bijzonder voorschrift 2.5.2°: wijziging van het stedenbouwkundig karakter in woongebied

Bijzonder voorschrift 3.5.1°: wijziging van het stedenbouwkundig karakter gemendgebied

art. 147 van het BWRO : aanvraag onderworpen aan een effectenrapport (garages, overdekte plaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd (overdekte parkings, tentoonstellingsruimten, …)
1B : artikel 40 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
art. 124 van het BWRO (SRO op vraag van de BIM in het kader van een gemengde vergunning)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 29/03 tot 12/04/2019

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 2 mei 2019 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op: Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u – donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u    -donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 12/04/2019
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op donderdag 2 mei 2019. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
25 maart 2019