Gentsesteenweg 1161 – Exploitatie van een inrichting voor het wassen van voertuigen of van hun aanhangwagens

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen

Identiteit van de aanvrager:        FADI TEX SPRL

Voorwerp van de aanvraag: milieuvergunning

Inrichtingen betrokken door deze aanvraag: exploitatie van een inrichting voor het wassen van voertuigen of van hun aanhangwagens: manueel wassen (met inbegrip van het manueel wassen met behulp van een hogedrukreiniger) met uitzondering van “zelf-bedieningsinrichtingen” (rubriek 12a). Typische woongebied met linten voor handelskern van het Gewestelijk Bestemmingsplan (RB 03.05.2001). Hoofdreden van het onderzoek: voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 25.03.2019 tot 08.04.2019.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier van de aanvraag  worden geraadpleegd op :

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

> Maandag, dinsdag: tussen 10.00 en 13.00 uur

> Donderdag: tussen 14.00 en 19.00 uur

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

> Woensdag: tussen 9.00 en 12.00 uur

> Donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur of 19.00 en 20.00 uur (op afspraak).

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr 02/464 04 40.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem uiterlijk op 08 april
  • mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis: Dienst Leefmilieu, Koning Albertlaan 33.
Gepubliceerd op:
22 maart 2019