Gentstestenweg 1027 – Uitbaten van een een pizzeria

MILIEUVERGUNNING

Het volgende project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:

–      Adres van het goed: Gentstestenweg 1027

  • Identiteit van de aanvrager: GRADA EVENTS sprl
  • Aanvraag van: milieuvergunning

Aard van de hoofdactiviteit: Huisvesting

Zone: Gemengd gebied met linten voor handelskern van het Gewestelijk Bestemmingsplan (RB 03.05.2001).

Hoofdreden van het onderzoek: voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

Rubrieken : pizzeria van minder dan 20 kW, (rubriek nr Rubrique 23A)

Het openbaar onderzoek loopt: van 08.06.2020  tot en met 21.06.2020.

Het dossier ligt ook ter inzage bij het gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden verkregen:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

> Maandag, dinsdag: tussen 10.00 en 13.00 uur

> Donderdag: tussen 14.00 en 19.00 uur

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

> Woensdag: tussen 9.00 en 12.00 uur

> Donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur of 19.00 en 20.00 uur (op afspraak 02/464 04 41-41).

Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek, ofwel:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen
    • Op het e-mailadres: info@berchem.brussels
    • Op het postadres: Koning Albertalaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Gepubliceerd op:
20 maart 2020