Goede Herderstraat – Bouwen van nieuwbouwappartementen

Identiteit van de aanvrager:            IMMPACT ONTWIKKELING N.V.                           

Voorwerp van de aanvraag:             Bouwen van nieuwbouwappartementen met een ondergrondse parking en een polyvalente publieke ruimte.

Aard van de hoofdactiviteit:

Stedenbouwkundige vergunning: bouwen van 105 woongelegenheden met 106 parkeerplaatsen en 109 fietsen

Milieuvergunning: overdekte parkeerplaatsen (rubr. 68B), ventilatoren (rubr.153B) en generatoren (rubr. 55 1b)

Omtrek en zone:

Woongebied en woongebied met residentieel karakter volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

Bijzonder voorschrift 1.5.2° van het GBP: wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken

Bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP: wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken

Algemeen voorschrift 0.5 van het GBP: project voor bebouwing van een beplant eigendom van meer dan 3000m²

Art.147 van het BWRO: effectenrapport: garages, overdekte plaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd

die tussen 25 en 200 voertuigen of aanhangwagens tellen

Art.147 van het BWRO: effectenrapport: creëren van sport-, culturele, vrijetijds-, school- en sociale voorzieningen waarin meer dan 200m² toegankelijk is voor het gebruik van die voorzieningen

Art.124 van het BWRO: gemengde vergunning

Bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP: wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 02/11 tot 01/12/2016

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 22 december 2016 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag

worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

Maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u        donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Woensdag tussen 9u en 12u                     donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag,

of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33

te 1082 Sint-Agatha-Berchem uiterlijk op 01/12/2016

  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis

Dienst Stedenbouw – Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 22.12.2016. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
31 oktober 2016