Groot Bijgaardenstraat 541 – Oprichten van een appartementsgebouw – 2/05/2019

Unaniem ongunstig advies

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvragerM. Mustapha JILALI 

Voorwerp van de aanvraag:   oprichten van een appartementsgebouw

Hoofdactiviteit:

Oprichten van een appartementsgebouw (2 appartementen)

Omtrek en zone:

typisch woongebied volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandelig bouwwerk)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 29/03 tot 12/04/2019 

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 2 mei 2019 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op: Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 12/04/2019
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op donderdag 2 mei 2019. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
25 maart 2019

Meer artikels ?

Technologiestraat 55 – Bestemmingswijziging ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:            M. HUBERTY – Mevr. WOUTERS                    Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning     Bestemmingswijziging Aard van de hoofdactiviteit: Bestemmingswijziging van een kantoor naar een danszaal (1ste verdieping) ... Meer weten
Gepubliceerd op:
20 september 2018

Egide Winteroystraat 63 – Uitbreiding van ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:      Mijnheer Ismail SAHNOUN                              Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning Uitbreiding van een ééngezinswoning (conform stellen) Aard van de hoofdactiviteit: De sluiting van een terras (conform stellen) Omtrek ... Meer weten
Gepubliceerd op:
06 september 2018

de Selliers de Moranvillelaan 61 – ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:            Mevrouw Marie-Jo VOLANT                            Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning     Uitbreiding en verbouwing van een ééngezinswoning (conform stellen) Aard van de hoofdactiviteit: Bouwen van een bijgebouw ... Meer weten
Gepubliceerd op:
14 februari 2018