Josse Goffinlaan 107 – Verbouwing van een gebouw – 6/06/19

Gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvrager  PCMC BVBA

Voorwerp van de aanvraag:   verbouwing van een gebouw

Hoofdactiviteit:

Uitbreiding van de woning op de 3de verdieping, conform stellen van een woning op het gelijkvloers, heraanleg van de woningen op de 1ste & 2de verdiepingen

Omtrek en zone:

typisch woongebied volgens het GBP

BBPnr79A benoemd “Molineau” goedgekeurd door KB 16.04.1973

Hoofdreden van het onderzoek:

art. 155 §2 van het BWRO : afwijking op het BBP (art.2,7° materiaal, art. 2,9° dakkapellen)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 03/05 tot 17/05/2019

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 6 juni 2019 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op:  Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 9u en 12u30
  • donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 17/05/2019
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op donderdag 6 juni 2019. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

 

Gepubliceerd op:
29 april 2019