Josse Goffinlaan 158 – Uitbreiding van een buitenparkeerplaats – 11/10/18

Unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen

Adres van het goed:                      Josse Goffinlaan 158

Identiteit van de aanvrager:            I.I.P.S N.V.                 

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning     uitbreiding van een buitenparkeerplaats

Aard van de hoofdactiviteit:

Uitbreiding van een bestaande buitenparkeerplaats (van 13 tot 23 parkeerplaatsen)

Omtrek en zone:

Woongebied volgens het GBP

Beschermd geheel van de Moderne Wijk van Victor Bourgeois, besluit 07.09.2000

Hoofdreden van het onderzoek:

Algemeen voorschrift 0.6 van het GBP:handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 10/09 tot 24/09/2018

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 11oktober 2018 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels uiterlijk op 24/09/2018
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 11.10.2018. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
10 september 2018