Josse Goffinlaan 55 – 57 – Oprichten van een gebouw met 13 appartementen – 27/06/19

Unaniem gunstig advies mits voorwarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:                      Josse Goffinlaan 55 – 57

Identiteit van de aanvrager:            K&M Patrimonia BVBA

Voorwerp van de aanvraag:   Oprichten van een gebouw met 13 appartementen

Hoofdactiviteit:

Oprichten van een gebouw met 13 appartementen

Omtrek en zone:

typisch woongebied volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk)
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
afwijking op art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)
algemeen voorschrift 0.12. van het GBP (volledige of gedeeltelijke wijziging van het gebruik of bestemming van een woning of afbraak van een woning)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 29/05 tot 12/06/2019

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 27 juni 2019 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op: Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 9u30 en 12u30
  • donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 12/06/2019
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op donderdag 27 juni 2019. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
27 mei 2019