Kattestraat 42 – Uitbreiding en verbouwing van een ééngezinswoning – 23/02/17

Unaniem gunstig advies op voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen

Identiteit van de aanvrager:            Mijnheer en Mevrouw DERVISHI – KERA

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning     Uitbreiding en verbouwing van een ééngezinswoning (conform stellen)

Aard van de hoofdactiviteit:

Uitbreiding en verbouwing van een ééngezinswoning (conform stellen)

Omtrek en zone:

Woongebied volgens het BBP

Juridische vrijwaringszone van geklasseerd site Kattebroeck

Hoofdreden van het onderzoek:

Afwijking op art.4 van titel I van de GSV: diepte van de bouwwerken

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 23/01 tot 06/02/2017

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 23 februari 2017 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem uiterlijk op 06/02/2017.
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 23/02/2017. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
26 januari 2017