Keizer Karellaan 527-557 – Porta Agatha N.V. – 21/11/19

Uitgesteld

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvrager:       Porta Agatha N.V.

 

!!!!! Openbare informatiezitting17.10.2019 – 19u – Alcyonsstraat, 23 – 2de verdieping !!!!!

(zaal 26 – het lokaal is met een lift bereikbaar)

 

Hoofdactiviteit:           Afbraak van verschillende panden, vellen van bomen, het bouwen van 157 appartementen met commerciële ruimtes op het gelijkvloers (1847m²) en twee bouwlagen ondergrondse parking (182 parkeerplaatsen)

Omtrek en zone: Gebied van gewestelijk belang nr.14 volgens het GBP, langs een structurerende ruimte

Hoofdreden van het onderzoek:

afwijking op art.3  van titel I van de GSV (vestiging van de bouwwerken – mandelige grens)
art. 147 van het BWRO : effectenrapport (garages, overdekte plaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd (overdekte parkings, tentoonstellingsruimten, …) die tussen 25 en 200 voertuigen of aanhangwagens tellen )
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – hoogte)
afwijking op art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
1B : artikel 40 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
art. 124 van het BWRO (SRO op vraag van de BIM in het kader van een gemengde vergunning)
algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)  afwijking op art.3  van titel I van de GSV (vestiging van de bouwwerken- voorgevel)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16/10 tot 30/10/2019

Het dossier kan tevens worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u           donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

woensdag tussen 9u en 12u                       donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever, na afspraak.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • op donderdag 21 november 2019 vanaf 09:00
  • in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
15 oktober 2019