Keizer Karellaan 527-559 – Afbraak gebouwen, bouwen van appartementsgebouwen met commerciële ruimtes en parking – 25/02/2021

uitgesteld

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:            Keizer Karellaan 527- 559 

Identiteit van de aanvrager:   Porta Agatha N.V. 

Hoofdactiviteit:     Afbraak gebouwen, bouwen van appartementsgebouwen met

commerciële ruimtes op het gelijkvloers en twee bouwlagen ondergrondse parking

Omtrek en zone: gebied van gewestelijk belang nr.14

Hoofdreden van het onderzoek:

afwijking op art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)

afwijking op art.3  van titel I van de GSV (vestiging van de bouwwerken- voorgevel)
afwijking op art.3  van titel I van de GSV (vestiging van de bouwwerken – mandelige grens)
art. 147 van het BWRO : effectenrapport (garages, overdekte parkings)
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
art. 124 van het BWRO (SRO op vraag van de BIM in het kader van een gemengde vergunning)
algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
1B : artikel 40 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – hoogte)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 06/01/2021 tot 04/02/2021

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op

https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228 / Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak

op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem,
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt: op donderdag 25 februari 2021 vanaf 09 :15, in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem. 

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Sint-Agatha-Berchem, op 28.12.2020

Gepubliceerd op:
24 december 2020