Keizer Karellaan 560 a – Plaatsen van een publiciteitsbord – 28/09/17

Unaniem ongunstig advies

Identiteit van de aanvrager:            CLEAR CHANNEL B.V.B.A

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning     Plaatsen van een publiciteitsbord (regularisatie)

Aard van de hoofdactiviteit:

Plaatsen van een publiciteitsbord van 8m² (regularisatie)

Omtrek en zone:

Gebied van gewestelijk belang nr. 14 volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

Bijzonder voorschrift 18 al3 van het GBP: handelingen en werken in GGB zonder BBP

Afwijking op art.19 2° van titel VI van de GSV: niet-lichtgevende reclame op bebouwde terreinen in de algemene en uitgebreide gebieden

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 30/08 tot 13/09/2017

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 28 september 2017 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem, of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 13/09/2017
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 28.09.2017. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
29 augustus 2017