Keizer Karellaan 580 – Verbouwen van een gebouw – 28/02/19

Gunstig advies mits voorwarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvrager:   Mijnheer Guy VANDERMAETEN

Voorwerp van de aanvraag: Verbouwen van een gebouw

Hoofdactiviteit: Verbouwen van een gebouw in 3 appartementen of 2 appartementen en een restaurant/café

Omtrek en zone:

Gebied van gewestelijk belang nr 14, langs een structurerende ruimte volgens het GBP

Bijzonder Bestemmingsplan nr 96 “Stadspoort – Eiland 53”

Verkavelingsvergunning L150 afgeleverd op 16.08.2006 (wijziging van L145 afgeleverd op 19.07.2005)

Hoofdreden van het onderzoek:

Toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan een verkavelingsvergunning : artikel 3.1.2 – zone van tuinen)

Toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan een BBP : artikel 4.2.2 – zone van tuinen)
Afwijking op art. 11 van titel I van de GSV (inrichting van de inspringstroken)

Toepassing van het algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken aantastend de binnenterreinen van huizenblokken)
Toepassing van het algemeen voorschrift 0.12. van het GBP (volledige of gedeeltelijke wijziging van het gebruik of bestemming van een woning of afbraak van een woning)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 01/02/2019 tot 15/02/2019

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 28 februari 2019 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u en donderdag : tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u en donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 15/02/2019
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op donderdag 28 februari 2019. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
04 februari 2019