Koekelberglaan 5-7 & Gentsesteenweg 1029-1031 – Verkaveling in 2 kavels – 31/01/19

Unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen 

Identiteit van de aanvrager:            Mevrouw Nadia BOGAERTS                 

Voorwerp van de aanvraag:

Verkavelingsvergunning              verkaveling in 2 kavels

Aard van de hoofdactiviteit:

Kavel 1 bestemd voor een ééngezinswoning

Kavel 2 omvat een bestaand appartementsgebouw (uitgesloten van verkaveling)

Omtrek en zone: typisch woongebied, langs een structurerende ruimte volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

algemeen voorschrift 0.12. van het GBP (volledige of gedeeltelijke wijziging van het gebruik of bestemming van een woning of afbraak van een woning)
bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP: wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – dakkapellen)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 02/01 tot 16/01/2019

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op: Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 16/01/2019
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op donderdag 31 januari 2019. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
07 januari 2019